poschodoch

Prihláste sa do portálu poschodoch.sk

Prihlásiť sa

BÝVAJTE S PREHĽADOM

Prihláste sa do portálu poschodoch.sk a pozrite si napríklad nasledovné údaje, alebo informácie:

  • Prehľady vyúčtovaní
  • Účty domu a bytu
  • Grafy spotrieb
  • Prehľad fondu opráv
  • Odpočty meračov
  • Zápisnice zo schôdze
  • Dôležité oznamy

Portál je prevádzkovaný spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o.(Prevádzkovateľ), Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Tel. +421 2 32234484, IČO: 31361552, DIČ: 2020345778, právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro, v vložke č. 6042/B.

Naše zameranie

Zameriavame sa na oblasť bytových domov, polyfunkčných objektov a administratívnych budov. Rast hodnoty Vášho majetku je naším cieľom.

Kontakty

Kancelária
+421 910 442 286

Stránkové hodiny

Pondelok: 09:00 – 13:00

Streda: 12:00 – 17:00

ALTRO 2021 Všetky práva vyhradené.